PostHeaderIcon Dopunski sistemi za plastenike

Po dogovoru sa kupcem vršimo i postavljanje sistema za navodnjavanje (kap po kap, orošavanjem i sistem hlađenja zamagljivanjem), kao i sisteme za prihranu biljaka.